Bydgoszcz
11C
Słonecznie
81% wilgotność
Wiatr: 3km/h E
H 12 • L 9
15C
Wt
14C
Sr
13C
Czw
14C
Pt
17C
Sob
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIMatury 2016. Kompendium wiedzy: terminy, godziny, czas trwania, terminy poprawkowe
04.05.2016 | 01:41

Matury 2016. Kompendium wiedzy: terminy, godziny, czas trwania, terminy poprawkowe

Dzisiaj maturzyści rozpoczynają maturalne zmagania egzaminacyjne. Potrwają do 27 maja.

Na zdjęciu: O godzinie 9.00 ta sala zapełni się zdającymi egzamin dojrzałości.

Fot. Stanisław Gazda

Dzisiaj rozpoczynają się egzaminy maturalne. Prezentujemy przydatne informacje, niezbędne dla każdego maturzysty.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego:

Od 4 do 27 maja – język polski (prezentacja – formuła do 2014),  języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne,  język łemkowski, język kaszubski.

Od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź).

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego:

4 maja środa – godzina 9:00  język polskipoziom podstawowy; godzina 14:00 język polski – poziom rozszerzony.

5 maja czwartek – godzina 9:00   matematyka – pp  ; godzina 14.00 wiedza o tańcu – pp,  wiedza o tańcu – pr.

6 maja piątek – godzina 9:00   język angielski – pp ; godzina 14.00   język angielski – pr,  język angielski – poziom dwujęzyczny (dj)

9 maja poniedziałek – godzina 9:00  matematyka – pr ; godzina 14.00  język łaciński i kultura antyczna – pp,  język łaciński i kultura antyczna – pr.

10 maja wtorek – godzina 9:00  wiedza o społeczeństwie – pp,   wiedza o społeczeństwie – pr ; godzina 14.00 historia muzyki – pp,  historia muzyki – pr.

11 maja środa – godzina 9:00  biologia – pp  biologia – pr  ; godzina 14.00  filozofia – pp, filozofia – pr.

12 maja czwartek – godzina 9:00  język niemiecki – pp  ; godzina 14.00  język niemiecki – pr,  język niemiecki – dj.

13 maja piątek – godzina 9:00   chemia – pp  chemia – pr ; godzina 14.00 geografia – pp,   geografia – pr.

16 maja poniedziałek- godzina 9:00   fizyka i astronomia – pp,   fizyka i astronomia / fizyka – pr ; godzina 14.00 historia sztuki – pp,  historia sztuki – pr

17 maja wtorek – godzina 9:00  historia – pp,   historia – pr ; godzina 14.00 informatyka – pp,  informatyka – pr.

18 maja środa – godzina 9:00    język rosyjski – pp ; godzina 14.00  język rosyjski – pr , język rosyjski – dj.

19 maja czwartek – godzina 9:00   język francuski – pp  ; godzina 14.00 język francuski – pr,  język, francuski – dj.

20 maja piątek – godzina 9:00   język hiszpański – pp ; godzina 14.00  język hiszpański – pr  język, hiszpański – dj.

23 maja poniedziałek –  godzina 9:00  język włoski – pp ; godzina 14.00  język włoski – pr,  język włoski – dj.

24 maja wtorek:

godzina 9:00  języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr język łemkowski – pp  język łemkowski – pr.; godzina 14.00 języki mniejszości narodowych – pr.

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp).

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr).

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr).

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr).

 godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

Część ustna egzaminu maturalnego :

Od 1 do 17 czerwca:

język polski (prezentacja – formuła do 2014),  języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne,  język łemkowski, język kaszubski.

Od 6 do 11 czerwca:

język polski (wypowiedź – formuła od 2015),  języki mniejszości narodowych (wypowiedź).

 Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego – w tych samych terminach

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 5 lipca 2016 r. Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 5 lipca 2016 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 5 lipca 2016 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Część pisemna – 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9:00.

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja     i wypowiedź – formuła od 2015) – 24–26 sierpnia 2016 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2016 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 12 września 2016 r. Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2016 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2016 r.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2016 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005–2014 oraz absolwentów techników z lat 2006–2015.):

Język polski,  matematyka,  języki mniejszości narodowych  – poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.

Języki obce nowożytne  – poziom podstawowy 120,  poziom rozszerzony: część I 120, część II 70, poziom dwujęzyczny 180.

Informatyka  – poziom podstawowy: część I 75 część II 120,  poziom rozszerzony: część I 90 część II 150.

Filozofia,  historia,  historia muzyki,  historia sztuki,  język łaciński i kultura antyczna,  wiedza o społeczeństwie,  wiedza o tańcu,  język kaszubski : poziom podstawowy 120, poziom rozszerzony 180.

Biologia chemia fizyka i astronomia  geografia: poziom podstawowy 120,poziom rozszerzony 150.

Przedmioty zdawane w języku obcym: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 80 min. Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.  Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.  Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015– 2016 oraz absolwentów techników z roku 2016.):

Język polski,  matematyka  języki mniejszości narodowych:  poziom podstawowy 170 poziom, rozszerzony 180.

Języki obce nowożytne:  poziom podstawowy 120 poziom rozszerzony 150 poziom dwujęzyczny 180.

Biologia,  chemia,  filozofia,  fizyka  geografia,  historia,  historia muzyki,  historia sztuki,  język kaszubski,  język łaciński i kultura antyczna,  język łemkowski,  wiedza o społeczeństwie:  poziom rozszerzony 180.

Informatyka  poziom rozszerzony: część I 60, część II 150.

Przedmioty zdawane w języku obcym: biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp) – 80 minut.  Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE. Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut. Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym.


Podobne wpisy

Powiązane treści