Bydgoszcz
10C
Niebo głównie zachmurzone
76% wilgotność
Wiatr: 4km/h S
H 11 • L 9
10C
Sr
16C
Czw
15C
Pt
12C
Sob
10C
Nd
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCINękający windykator – czyli co zrobić, żeby nie wyskoczył nam z lodówki [RADCA w PIĄTEK]
mezczyzna_przy_laptopie_FreeImages
12.07.2019 | 20:37

Nękający windykator – czyli co zrobić, żeby nie wyskoczył nam z lodówki [RADCA w PIĄTEK]

Jak co piątek radca prawny Przemysław Piątek zaprasza do kolejnej odsłony cyklu porad prawnych. Szukasz pomocy? Napisz - prawnik@metropoliabydgoska.pl.

Na zdjęciu: Długi trzeba spłacać, ale działania windykacyjne powinny być adekwatne do sytuacji.

Fot. FreeImages

Problem niespłacanych długów jest bardzo duży. Naturalną rzeczą jest, że kredytodawcy (banki, firmy pożyczkowe etc.) chcą odzyskać pożyczone pieniądze. Należy jednak wytyczyć granicę między standardową windykacją a nękaniem osoby biorącej pożyczkę lub kredyt. Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony właśnie temu zagadnieniu.

W niedawnym wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2018 r. (Sygn. akt I ACa 387/18) sąd uznał, że zachowanie pracowników pozwanego (banku) wobec powoda (pożyczkobiorcy) nosiło cechy uporczywego nękania, tj. zachowań polegających na wzbudzaniu poczucia zagrożenia jego sfery wolności i prywatności, niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, pomimo tego, że w rzeczywistości powód nie miał żadnego zadłużenia wobec pozwanego, a jedynie miał miejsce błąd w systemie pozwanego.

Sprawa polegała na tym, że pożyczkobiorca przebywał na zagranicznym urlopie, a windykator telefonował i pisał do niego sms-y po kilka razy dziennie. W tym konkretnym przypadku sąd uznał, że doszło do naruszenia dóbr osobistych pożyczkobiorcy takich jak: godność, wolność, mir domowy, dobre imię, prywatność czy tajemnica korespondencji.

Jako „nękającą windykację” definiuje się działania nadmierne, nakierowane na zastraszenie dłużnika i wywierające silną presję psychiczną, zakłócające spokój, zmierzające do wywołania u dłużnika uzasadnionej obawy o mir domowy, realizowane w oparciu o zasadę „cel uświęca środki” (por. K. Mularski „Nękająca windykacja w perspektywie ochrony dóbr osobistych dłużnika „Studia Prawa Prywatnego” 2015, nr 2, A. Patryk).

Kontakty telefoniczne, które odbywają się po wielokroć w ciągu dnia, od rana do wieczora, których przebieg jest nieakceptowalny przez brak jasnego i pełnego przedstawienia się rozmówcy oraz żądania podania swoich danych w postaci PESEL-u bądź daty urodzenia. Między innymi takie czynności mają znaczenie fundamentalne i przesądzają nie tylko o nękającym charakterze tych kontaktów, ale także o tworzeniu atmosfery tajemniczości prowadzącej do zastraszenia.

Jako środki obrony pożyczkobiorcy w takiej sytuacji należy wystosować pismo do pożyczkodawcy, w którym należy zażądać zaprzestania naruszeń dóbr osobistych. Przy okazji takiego pisma możemy również żądać podjęcia pewnych działań przez pożyczkodawcę, np. zapłaty odszkodowania, opublikowania przeprosin itp. Równolegle możemy również złożyć zawiadomienie na policję, w których skrupulatnie opowiemy, jakie czynności wykonuje windykator.

Zgodnie z treścią art. 190a § 1 kodeksu karnego, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Aby zachowanie mogło być uznane za stalking, nękanie przez sprawcę musi być uporczywe, a zatem polegać na nieustannym oraz istotnym naruszaniu prywatności innej osoby oraz na wzbudzeniu w pokrzywdzonym uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia. Ustawodawca nie wymaga przy tym, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą element agresji. W wydanym na gruncie art. 190a § 1 kodeksu karnego wyroku z 19.2.2014 r. (II AKA 18/14) Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, sąd stwierdził, że: „o uporczywym zachowaniu się sprawcy świadczyć będzie z jednej strony jego szczególne nastawienie psychiczne, wyrażające się w nieustępliwości nękania, tj. trwaniu w swego rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień pochodzących od pokrzywdzonego lub innych osób o zaprzestanie przedmiotowych zachowań, z drugiej natomiast strony – dłuższy upływ czasu, przez który sprawca je podejmuje. Skutkiem zachowania się sprawcy musi być wytworzenie u pokrzywdzonego uzasadnionego poczucia zagrożenia lub poczucia istotnego naruszenia jego prywatności”.

Podsumowując, długi należy spłacać, ale windykator nie może nam „wejść na głowę i do lodówki”, aby odzyskać swoją wierzytelność. Granice, jakich windykator nie może przekroczyć określają przywołane w niniejszym artykule przepisy kodeksu cywilnego i karnego.

Podstawa prawna: art. 23 oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz 190a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077. ).


POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? Napisz na prawnik@metropoliabydgoska.pl! Wybrane sprawy omówimy.


Przemysław PIĄTEK
radca prawny
—————————–
» tel. 792 262 264
»  www.radcapiatek.pl

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Powiązane treści