[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Ostatnia sesja rady w Białych Błotach. Najwięcej emocji wzbudził temat ulic

Dodano: 06.11.2018 | 19:28
Rada Gminy Białe Błota

To była ostatnia w tej kadencji sesja rady.

Na zdjęciu: Białobłoccy radni spotkali się na ostatniej sesji rady miejskiej w tej kadencji.

Fot. Szymon Fiałkowski

Nieco ponad dwie godziny trwała ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Białe Błota.

Ostatnia sesja przebiegała bardzo sprawnie. Radni najpierw przegłosowali trzy uchwały: na zmiany w budżecie gminnym, w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Białych Błot na lata 2018-2024 oraz podwyższenia kapitału zakładowego dla Zakładów Wodociągu i Usług Komunalnych.


CZYTAJ WIĘCEJ: Znamy wyniki drugiej tury wyborów samorządowych w Białych Błotach


Wczoraj obradowała gminna komisja budżetu i finansów. – To posiedzenie nie było planowane. Padało bardzo wiele pytań i na nim zaproponowano trzy projekty uchwał – mówił jej przewodniczący Bronisław Balcerowski. W poniedziałek odbyły się też posiedzenia komisji: rewizyjnej, zdrowia i oświaty oraz gospodarki, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W projekcie budżetu padł wniosek, aby dołożono pieniądze na remonty ulic Judyma i Sobótki, a środki byłby przesunięte z zaplanowanych na te ulice, na których prace w tym roku nie zostaną z różnych względów w tym roku zrealizowane. Sporo emocji wzbudzał wątek podwyższenia kapitału zakładowego dla ZWiUK. – Były nawet sugestie, aby ten temat odłożyć na późniejszy termin – dodawał Balcerowski.

Działania w okresie międzysesyjnym opisywał zastępca wójta gminy Jan Jaworski. – Trwają prace przygotowawcze nad prowizorium budżetowym na 2019 rok, wraz z przewodniczącym byłem z wizytą u Polaków na Wileńszczyźnie, a także wykonywałem prace związane z pozyskaniem dofinansowania inwestycji ze środków europejskich – relacjonował.


ZOBACZ RÓWNIEŻ: Prokuratura chce przedłużenia śledztwa w sprawie Macieja K.


Radnych częściowo rozgrzał temat remontu ul. Judyma. – Wszyscy powinniśmy wiedzieć, że jest to miejsce przy urzędzie gminy – mówiła radna Maria Piątkowska. I dodawała: – Te wody i piachy, to jest pokazanie jak ta gmina rządzi. Przyjeżdżają do nas ludzie nie tylko z Białych Błot, ale i całego województwa. Zróbmy to wreszcie, żeby była kultura. Odpowiadała jej wiceprzewodnicząca rady Maria Wolsztyńska: – Jest już rozstrzygnięty przetarg i została złożona bardzo dobra propozycja, jeśli chodzi o cenę za tę drogę. Brakuje nam tutaj około 100 tysięcy złotych. I z tego powodu też radni przegłosowali poprawkę o zwiększenie dotacji o wspomnianą kwotę na remont tej ulicy wraz z odwodnieniem. Takie same prace zostaną przeprowadzone na ul. Sobótki, gdzie dotację zwiększono o 280 tys. zł. Jednocześnie zmniejszono wydatki na ul. Daliową (o 194 tys. zł) i Kadetów (o 186 tys.). Jak się okazało, po przeprowadzonych przetargach na prace na tych ulicach, wyłoniony wykonawca chciał za roboty otrzymać zbyt dużo pieniędzy. Włodarze gminy informują, że w przetargu na remont ul. Judyma swoje oferty złożyły trzy firmy, a jedna z nich zaproponowała za robotę 287 tys. zł.

O ul. Kadetów radny Piotr Mądrzyński mówił, że to ulica na terenach zalewowych. – Rozmawialiśmy o ulicach zalewowych i o nich zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy, że w zeszłym roku ulice były zalewane, a tak było z ul. Kadetów. Ten temat odpuszczaliśmy – przyznawał. Zastępca wójta odpowiedział mu, że w połowie listopada zostanie rozpisany nowy przetarg na prace na tej ulicy. Radna Gabriela Żernicka dociskała Jana Jaworskiego o temat ul. Laskowej w Trzcińcu. – Ogłoszono przetargi i zabrakło pieniędzy, bo wójt jest bez środków – mówiła. Jaworski odpierał te zarzuty. – Ostatnia oferta na te prace nie może zostać podpisana, bo jest przeszacowana. Przetarg zorganizujemy do skutku, aż osiągniemy właściwą cenę – argumentował zastępca wójta Białych Błot. Jaworski podkreślił, że koszt tej inwestycji zbliża się do kwoty nawet 1,5 miliona złotych. – Niektóre ulice powinny być wykonane w innej kolejności, np. Trzciniec walczy o ostatnią ulicę, a Łochowo o kolejną – zaznaczał. Jego zdaniem, ostatnia oferta na remont ul. Laskowej w Trzcińcu nie może zostać podpisana.

Przewodniczący rady Jacek Grzywacz zaproponował, aby Białe Błota podążyły śladem Nowej Wsi Wielkiej i gmina przystąpiła do programu monitoringu powietrza.

Na koniec sesji, podziękowano radnym za pracę podczas czteroletniej kadencji, a wszyscy otrzymali kwiaty i następnie mogli skosztować tortu. Przypomnijmy, że w nowej kadencji 10 radnych będzie miał komitet Magdaleny Maison, 6 – Dariusza Fundatora, a 5 – KW Henryka Sykuta.