Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Zmieniono regulamin dofinansowania na zakup podręczników szkolnych. Kto może uzyskać wsparcie?

Dodano: 30.07.2016 | 17:08

Osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania będzie znacznie mniej.

Na zdjęciu: Zakup wszystkich niezbędnych książek to spory wydatek.

Fot. wolny dostęp

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza zadecydował, że w tym roku pomoc finansowa uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych trafi jedynie do młodzieży niepełnosprawnej. Kilka dni temu podpisał on zarządzenie, które zakłada, że wnioski o dofinansowanie należy składać do 7 września 2016 roku. 

W zeszłym roku szkolnym z programu skorzystało 185 rodzin, którym przekazano łącznie ponad 37,5 tys. zł. Teraz osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania będzie znacznie mniej. Zmienione przepisy zakładają, że do pomocy upoważnieni są uczniowie VI klasy szkoły podstawowej, trzecioklasiści gimnazjów oraz uczniowie liceów, techników i szkół zawodowych.

Ponadto pieniądze na zakup wyprawki szkolnej trafią jedynie do młodzieży niepełnosprawnej. Wniosek składać mogą rodzice lub opiekunowie uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wśród których jest jedna z wyżej wymienionych.

Aby otrzymać pieniądze należy pobrać wniosek w szkole, w której dziecko będzie pobierało naukę od września 2016/2017. Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz faktury za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. W przypadku posiadania jedynie paragonów nalezy dołączyć też oświadczenie, że zakup został dokonany w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Szczegółowe informacje na temat procedur można uzyskać w Wydziale Oświaty i Sportu inowrocławskiego ratusza pod nr tel. 52-35-55-328 lub w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał od września.