Bydgoszcz
17C
Słonecznie
42% wilgotność
Wiatr: 5km/h SSE
H 17 • L 17
22C
Wt
20C
Sr
17C
Czw
14C
Pt
15C
Sob
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczInwestycjeKrok bliżej do platformy multimodalnej w Emilianowie. Jutro podpisanie ważnego porozumienia
16.09.2019 | 14:18

Krok bliżej do platformy multimodalnej w Emilianowie. Jutro podpisanie ważnego porozumienia

Na zdjęciu: Węzeł przeładunkowy powstanie w rejonie stacji Bydgoszcz Emilianowo.

Fot. Stanisław Gazda

17 września będzie ważną datą dla realizacji platformy multimodalnej przy stacji Bydgoszcz Emilianowo. Przedstawiciele Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego podpiszą bowiem jutro porozumienie z gminą Nowa Wieś Wielka, wojewodą kujawsko-pomorskim, zarządem Portu Morskiego w Gdyni, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, PKP S.A. oraz PKP Cargo na rzecz stworzenia nowoczesnego terminala kolejowo-drogowego.

Platforma multimodalna to węzeł umożliwiający przeładunek towarów z jednego środka transportu (np. z pociągu) na inny (np. na ciężarówkę). Z pojęciem multimodalności wiążę się też intermodalność – czyli przewóz towaru w tej samej jednostce ładunkowej przy udziale dwóch lub więcej rodzajów transportu. Przykładem takiej jednostki jest kontener, który można przewozić za pośrednictwem statku, a także koleją czy samochodem ciężarowym.

Zobacz również:

Węzeł multimodalny potrzebuje przyspieszenia

Bydgoszcz od dawna zabiega o to, by w rejonie stacji towarowej Bydgoszcz Emilianowo, przez którą przebiega magistrala węglowa, utworzyć węzeł multimodalny obsługujący porty w Gdańsku i Gdyni. Zdolność przeładunkowa nadmorskich terminali jest coraz mniejsza, dlatego też utworzenie tzw. „suchego portu” w stosunkowo bliskiej odległości do Wybrzeża jest pomysłem, którym zainteresowały się władze trójmiejskich portów. Atutami bydgoskiej lokalizacji jest nie tylko przebieg linii kolejowych 131 i 201, ale też realizowane i planowane inwestycje drogowe (S5, S10), port lotniczy oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny i inne centra logistyczne w rejonie dawnego Zachemu.

22 sierpnia 2018 roku bydgoscy radni przyjęli stanowisko skierowane do marszałka województwa, w którym opowiedzieli się za utworzeniem centrum przeładunkowego w rejonie stacji Bydgoszcz Emilianowo. Ostatecznie władze w Torniu także udało się przekonać do idei „suchego portu” w rejonie obwodnicy Bydgoszczy. Na wniosek radnych prowadzone są bowiem prace nad korektą i uszczegółowieniem uchwały Sejmiku Województwa o obszarach chronionego krajobrazu, które umożliwią ulokowanie w Emilianowie infrastruktury dla branży TSL (transportu, spedycji i logistyki). Biuro prasowe urzędu miasta podkreśla, że w tej sprawie prezydent Bydgoszczy zwracał się również do wojewody kujawsko-pomorskiego, a także do władz portu w Gdyni oraz spółek PKP.

Jak niedawno informowaliśmy, w ostatnich miesiącach PKP S.A. opracowały program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji inwestycji w Emilianowie oraz założenia do prognozy przeładunków na terminalu intermodalnym w Emilianowie wraz z wielowariantową prognozą ekonomiczną inwestycji. Spółka podkreślała, że względu na bliskość Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego budowa suchego portu jest szansą na przejęcie przez transport kolejowy części ładunków przewożonych z parku transportem samochodowym.

Przez ostatni rok sprawa platformy multimodalnej była poruszana na kilkunastu spotkaniach z udziałem przedstawicieli miasta, województwa i urzędów centralnych. Na rozmowach, które odbyły się 10 lipca w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju omówiono m.in. temat przyspieszenia prac na rzecz powstania portu. By to uczynić, konieczne jest podpisanie porozumienia, co nastąpi we wtorek, 17 września.

Jak informowaliśmy pod koniec sierpnia, prace nad opracowaniem projektu „Porozumienia o współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz powstania terminala intermodalnego w Emilianowie k. Bydgoszczy” podjęto w grudniu 2018 roku z inicjatywy urzędu wojewódzkiego. Porozumienie ma doprowadzić do powołania spółki celowej i określenia zakresu działań. Jak wynikało z odpowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorza Pudy na interpelacje posła Piotra Króla, jego potencjalnymi interesariuszami mieli być Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz PKP S.A. Dziś te informacje potwierdził komunikat biura prasowego Urzędu Miasta Bydgoszczy, uzupełniając, że w jego skład wejdzie też gmina Nowa Wieś Wielka oraz spółka PKP Cargo.

Warto dodać, że podczas lipcowego spotkania Małgorzata Zielińska – była już podsekretarz stanu w MIiR (obecnie członkini zarządu PKP S.A.) zaapelowała o zintensyfikowanie prac nad porozumieniem, tak by można było je jak najszybciej podpisać, a potem – rozpocząć inwestycję w Emilianowie. Poza dążeniami do utworzenia spółki celowej, podpisanie porozumienia ma też umożliwić złożenie wniosku o uznanie tego przedsięwzięcia za rządową inwestycję strategiczną, co ułatwić ma pozyskiwanie środków finansowych. Resort inwestycji podkreśla, że źródłem finansowania portu w Emilianowie mają być przede wszystkim środki z UE – pozyskanie ich jak największej ilości na tego typu transport będzie jednym z priorytetów ministerstwa na najbliższe miesiące.

Wspominane Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie będzie jednak stroną porozumienia w sprawie budowy terminala. – Zależy nam jednak, aby zainteresowane projektem strony doszły do porozumienia, stąd w ministerstwie organizujemy spotkania mające na celu dojście do satysfakcjonującego każdego interesariusza rozwiązania – przekazała nam niedawno Małgorzata Głowacka z biura komunikacji MIiR. Na ten moment trudno też określić, ile środków unijnych będzie dostępne na różne gałęzie transportu w latach 2021-2027. – Z pewnością jednak preferowane będą te gałęzie, które są bardziej przyjazne środowisku. Jeśli nic się nie zmieni w porównaniu z obecnym okresem programowania, operatorzy terminali intermodalnych będą mogli ubiegać się o wsparcie inwestycji, przy założeniu spełniania wymogów dotyczących pomocy publicznej – uzupełnia Głowacka.

– Intermodalny port będzie elementem wzmacniającym gospodarczy rozwój miasta. Wykonujemy kolejny krok w kierunku stworzenia nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej sprawny przeładunek towarów. Cieszę się, że wcześniejsze rozmowy m.in. z Zarządem Morskiego Portu w Gdyni oraz nasze działania związane z zabezpieczeniem niezbędnego terenu udaje się wykorzystać.

– mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Należy też podkreślić, że na początku lipca do urzędu miasta wpłynęło pismo od wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego w sprawie powołania Rady Interesariuszy Platformy multimodalnej Bydgoszcz – Solec Kujawski, wraz z zaproszeniem do udziału w radzie i projektem listu intencyjnego. Miasto zareagowało na ten list.

Wystosowano odpowiedź rezydenta Bydgoszczy do marszałka, w której zaproponowano bardziej ogólne podejście do zagadnienia i stworzenie Rady Interesariuszy węzła logistycznego Bydgoszcz. Cele działalności Rady nie byłyby zogniskowane tylko wokół reaktywowania śródlądowego transportu wodnego, ale problematyki dotyczącej wszystkich elementów platformy multimodalnej, a szczególnie utworzenia terminala intermodalnego w Emilianowie. Terminal będzie elementem powiązania portów morskich z zapleczem w głębi kraju – podkreślała rzecznik prezydenta Bydgoszczy Marta Stachowiak.

KALENDARIUM DZIAŁAŃ URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY NA RZECZ PLATFORMY MULTIMODALNEJ W EMILIANOWIE

17 lutego 2017 – wystosowanie pisma do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z informacją o prowadzonych działaniach mających na celu utworzenie platformy multimodalnej w Bydgoszczy wraz z prośbą o informacje na temat strategii rozwoju Portów, a zwłaszcza kierunków działań i potrzeb dot. terminali przeładunkowych.

22 sierpnia 2018 – przyjęcie przez radnych uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – cześć wschodnia i zachodnia, przyjętego przez Sejmik Województwa oraz stanowiska Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zabezpieczenia terenu pod budowę intermodalnego terminala przeładunkowego Emilianowo. Przyjęcie uchwał poprzedziły uzgodnienia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym dotyczące obszaru węzła kolejowego Emilianowo.

31 stycznia 2019 – z inicjatywy pełnomocnika wojewody ds. gospodarczych Pawła Bukowskiego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy odbyło się spotkanie w sprawie budowy terminala kolejowo-drogowego w Bydgoszczy Emilianowo. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ministerstwa inwestycji, PKP S.A. i PKP CARGO, Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., gminy Nowa Wieś Wielka, BPPT oraz przedstawiciele władz miasta i województwa. Podczas rozmów ustalono opracowanie wspólnego stanowiska w formie porozumienia.

19 marca 2019 – Miasto Bydgoszcz otrzymało od Pawła Bukowskiego projekt porozumienia o współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz powstania terminala intermodalnego w Emilianowie k/Bydgoszczy. Jego sygnatariuszami mieli być przedstawiciele parku przemysłowego, portu w Gdyni, PKP, wojewody i marszałka.

27 marca 2019 – podjęcie przez radę miasta uchwały w ramach konsultacji postanowienia sejmiku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Tego samego dnia Miasto Bydgoszcz przekazało pismo do Pawła Bukowskiego, w którym przekazało, że nie wnosi uwag do zaproponowanego porozumienia.

26 czerwca 2019 – przyjęto stanowisko Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

2 lipca 2019 – do miasta wpłynęło pismo od Zbigniewa Ostrowskiego (wicemarszałka województwa) w sprawie zamierzenia powołania Rady Interesariuszy platformy multimodalnej Bydgoszcz – Solec Kujawski wraz z zaproszeniem do udziału w tej radzie i projektem listu intencyjnego.

25 lipca 2019 – wystosowano odpowiedz Prezydenta Bydgoszczy do marszałka, w której zaproponowano bardziej ogólne podejście do zagadnienia i stworzenie Rady Interesariuszy węzła logistycznego Bydgoszcz. Cele działalności Rady nie byłyby zogniskowane tylko wokół reaktywowania śródlądowego transportu wodnego, ale problematyki dotyczącej wszystkich elementów platformy multimodalnej, a szczególnie utworzenia terminala intermodalnego w Emilianowie. Terminal będzie elementem powiązania portów morskich z zapleczem w głębi kraju (tzw. port zewnętrzny).

17 września 2019 – podpisanie porozumienia pomiędzy Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, PKP S.A, gmina Nowa Wieś Wielka, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, zarządem Portu Morskiego w Gdyni, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz PKP Cargo S.A.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści