Bydgoszcz
19C
Słonecznie
63% wilgotność
Wiatr: 9km/h WSW
H 19 • L 18
16C
Pt
15C
Sob
14C
Nd
12C
Pon
14C
Wt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczKomunikacjaPrzejazdy na Osowej Górze zostaną? Znamy stanowisko kolejarzy wobec przebudowy linii do Piły
Dworzec Kolejowy Bydgoszcz Zachód - SF (1)
09.09.2019 | 10:50

Przejazdy na Osowej Górze zostaną? Znamy stanowisko kolejarzy wobec przebudowy linii do Piły

Na zdjęciu: PKP PLK przewidują przebudowę odcinka linii kolejowej nr 18 przebiegającego przez Flisy i Osową Górę.

Fot. Szymon Fiałkowski

Znamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie planowanej likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 18 w obszarze Osowej Góry. Wszystko wskazuje na to, że przejazdy w ciągu ulic Przejście i Czapla pozostaną.

Konsultacje w sprawie przebudowy linii Bydgoszcz – Piła wzbudziły wiele emocji w zachodniej części miasta. Koncepcja zaprezentowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe zakładała likwidację trzech przejazdów w rejonie Osowej Góry – w ciągu ulicy Przejście (po przebudowie miałby on być położony w nieodpowiednim miejscu), ulicy Czapla (likwidacja ma wynikać z małego natężenia ruchu drogowego, pochylenia dojazdów niezgodnego z obowiązującymi przepisami i słabej widoczności pociągu z drogi) i ulicy Skośnej. Ten trzeci przejazd miałby zostać zastąpiony nową drogą, łączącą Grunwaldzką z Kruszyńską na wschód od Skośnej. Plan zakładał przeprowadzenie jej nowym tunelem pod linią kolejową.

Sprzeciw wobec likwidacji przejazdów wyraziła Rada Osiedla Osowa Góra. Wobec krytyki, PKP PLK i przedstawiciele bydgoskiego ratusza zorganizowali spotkanie, na którym omówiono planowane zmiany. Podczas niego władze Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przedstawiły stanowisko, w którym poddali w wątpliwość proponowane zmiany w ciągu linii kolejowej nr 18.

Zobacz również:

ZDMiKP o przebudowie linii kolejowej na Osowej Górze

Drogowcy sprzeciwili się proponowanemu przesunięciu peronów przystanku Bydgoszcz Zachód. – Utrzymanie przystanków w dotychczasowej lokalizacji umożliwi budowę węzła integracyjnego w powiązaniu z planowaną trasą zbiorczą w układzie północ-południe – argumentuje dyrektor ZDMiKP Jacek Witkowski. Ponadto, dyrektor uważa, że przejazd w ciągu ulicy Przejście powinien być dwupoziomowy, ale miasto nie powinno partycypować w kosztach budowy wiaduktu. – We wzorze porozumienia między PKP nie ma zapisów o współfinansowaniu budowy – w preambule w punkcie pierwszym jest wyraźny zapis, że to PKP wykona budowę/przebudowę wiaduktu, natomiast miasto poniesie koszty utrzymania infrastruktury drogowej po jej przejęciu – twierdzi Witkowski. ZDMiKP opowiada się także za budową wiaduktu w ciągu ulicy Czapla, zamiast całkowitej likwidacji przejazdu – ale za budowę wiaduktu powinna odpowiadać spółka PKP PLK.

Działania w sprawie zachowania przejazdów kolejowych na Osowej Górze prowadzi też poseł Piotr Król. Pod koniec lipca złożył on interpelację do ministra infrastruktury, w której poprosił o informacje w tej sprawie.

 Zwracam jednak uwagę na wadę zaproponowanego rozwiązania w postaci likwidacji aż 3 przejazdów w omawianym obszarze. Bardzo dyskusyjny – i budzący poważny opór społeczny okolicznych mieszkańców – jest plan likwidacji przejazdu w ciągu ul. Skośnej, z jednoczesnym zastąpieniem go nową drogą, łączącą ul. Grunwaldzką z ul. Kruszyńską na wschód od Skośnej. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nowa droga wprowadziłaby ruch ciężkich pojazdów w rejon zabudowy mieszkaniowej, a ponadto nowa droga przebiegałaby w miejscu dawnego cmentarza. Proszę zatem Pana Ministra o interwencję i zwrócenie odpowiednim instytucjom uwagi na problem – podkreślił parlamentarzysta.

Pod koniec sierpnia na pismo Króla odpowiedział sekretarz stanu w ministerstwie Andrzej Bittel. Podkreśla on, że projektant opracował cztery warianty przebudowy linii nr 18, z czego trzy zakładały podniesienie prędkości maksymalnej do 160 km/h, a jeden – do 200 km/h. – Ostateczny wariant inwestycyjny zostanie wybrany pod koniec 2019 r., po przeprowadzeniu analizy kosztów i korzyści – informuje Bittel. Do tego czasu miasto ma zapoznać się z projektem wstępnego porozumienia w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej kolidującej z trasą kolejową.

Należy mieć na uwadze, iż projekt dotyczy studium wykonalności, a więc procesu planistycznego, wobec czego doprecyzowanie rozwiązań nastąpi na etapie projektu budowlanego, kiedy to przewiduje się również zawarcie bardziej szczegółowego porozumienia z władzami Miasta

– przekazuje sekretarz stanu.

Jakie jest stanowisko Polskich Linii Kolejowych w sprawie poszczególnych przejazdów? Bittel przedstawił informacje dla obu wariantów maksymalnej prędkości pociągów – omówienie odpowiedzi zaczniemy od tego do 160 km/h. W przypadku przejazdu w ciągu ulicy Przejście PLK chce zachowania go w dotychczasowej lokalizacji, gdy projektowane rozjazdy zostaną przesunięte poza przejazd. – Powyższe, warunkowane jest jednak zlokalizowaniem przejazdu w ciągu drogi publicznej, usytuowanej w ciągłym pasie drogowym – obecnie droga znajduje się na niewydzielonym pasie drogowym – pisze Bittel (z tą argumentacją nie zgadza się ZDMiKP).

W przypadku przejazdu w ciągu ulicy Skośnej projekt przewiduje likwidację przejazdu, a w zamian budowę skrzyżowania wielopoziomowego w postaci wiaduktu drogowego. – Należy mieć na uwadze, iż likwidacja przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego jest konieczna w celu uzyskania odpowiednich długości użytecznych torów na stacji Bydgoszcz Osowa Góra, pozwalających na przyjęcie pociągu towarowego o maksymalnej długości wynoszącej 750 m – argumentuje przedstawiciel ministerstwa infrastruktury.

Nowy wiadukt ma powstać na przedłużeniu ulicy Podmiejskiej w kierunku ulicy Grunwaldzkiej – w konsekwencji powstanie nowe skrzyżowanie Grunwaldzkiej z Podmiejską oraz ulicą Świętego Maksymiliana Kolbego. Według bydgoskich urzędników przebieg wiaduktu wpisuje się w układ komunikacyjny przewidziany w studium uwarunkowań dla tej części miasta. Miasto zadeklarowało także, że wybuduje rondo na skrzyżowaniu ulic Podmiejskiej i Ołowianej.

A co z przeznaczonym do likwidacji przejazdem w ciągu ulicy Czapla? PLK podkreśla, że przyjęte rozwiązania przewidują pozostawienie przejazdu z jednoczesnym podniesieniem kategorii do „B”. Ale podobnie jak w przypadku ulicy Przejście kolejarze chcą ulokowania go w wydzielonym pasie drogowym.

Gdyby PKP PLK przyjęło wariant rozbudowy do prędkości maksymalnej 200 km/h, przejazdy w ciągu ulic Przejście i Czapla zostałyby przebudowane na wiadukt. – Obecnie zaprojektowany układ torowy, umożliwiał będzie rozwinięcie maksymalnej prędkości przez pociągi pasażerskie V=200 km/h tuż za przystankiem osobowym Bydgoszcz Zachód. Przesunięcie punktu granicznego pozwalającego na uzyskanie takiej prędkości bez technicznych ograniczeń, może wpłynąć negatywnie na czas przejazdu, przekładający się bezpośrednio na analizy ekonomiczne wykonywane w ramach analizy kosztów i korzyści, co w konsekwencji może wpłynąć na brak efektywności projektu. Brak efektywności ekonomicznej projektu następnie może uniemożliwić uzyskanie dofinansowania jego realizacji ze środków unijnych – zaznacza jednak Bittel.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Powiązane treści