Bydgoszcz
-1C
Niebo częściowo zachmurzone
65% wilgotność
Wiatr: 6km/h WNW
H -0 • L -2
0C
Sob
-0C
Nd
0C
Pon
2C
Wt
0C
Sr
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczMiastoWięcej dróg rowerowych i mniej aut w centrum. MPU przedstawia uwagi bydgoszczan do studium zagospodarowania miasta
04.10.2019 | 08:17

Więcej dróg rowerowych i mniej aut w centrum. MPU przedstawia uwagi bydgoszczan do studium zagospodarowania miasta

Na zdjęciu: Zdaniem grupy bydgoszczan, którzy wzięli udział w konsultacjach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy, w centrum miasta należy ograniczyć ruch samochodowy.

Fot. ED

Urząd miasta przedstawił raport – a w zasadzie wykaz najważniejszych wniosków mieszkańców – z konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy. Najwięcej uwag bydgoszczan dotyczyło zmiany przeznaczenia terenów ogródków działkowych przy ulicy Inwalidów, ale też ograniczenia ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta i przyspieszeniu budowy dróg rowerowych.

Konsultacje dotyczące aktualizacji strategicznego dokumentu planistycznego trwały od 3 czerwca do 31 lipca. Miejska Pracownia Urbanistyczna uzasadniała konieczność stworzenia nowego studium zmianami uwarunkowań przestrzennych i realizacją nowych inwestycji. W czwartek, 3 października opublikowano raport z dwumiesięcznych badań. Choć słowo „raport” brzmi trochę na wyrost, gdyż pięciostronnicowa publikacja zawiera jedynie informacje o najważniejszych wnioskach bydgoszczan, bez ich konkretnego uzasadnienia oraz odpowiedzi MPU.

Zobacz również:

Studium przyszłości Bydgoszczy. Trwają konsultacje ważnego dokumentu

Z raportu dowiadujemy się jednak, że w ramach konsultacji wysłano 205 ankiet. Warto jednak zaznaczyć, że pod niektórymi z nich podpisało się wielu bydgoszczan, stąd liczba osób które wzięły udział w konsultacjach jest większa niż liczba wypełnionych ankiet. Ostatecznie zebrano uwagi od 2168 osób prywatnych, firm i stowarzyszeń. Mając na uwadze, że projekt studium liczył 400 stron, jest to dość dobry wynik.

Ankietowani zgłosili blisko 3600 wniosków. Dotyczyły one głównie takich tematów jak: infrastruktura transportowa (obejmująca infrastrukturę drogową, kolej, infrastrukturę wodną czy lotnisko), zagospodarowanie terenów w rejonie dawnego Zachemu, transport publiczny (infrastruktura tramwajowa i autobusowa, zajezdnie), drogi dla rowerów i chodniki, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, wskaźniki parkingowe, wskaźniki zabudowy czy wysokość zabudowy.

– Najczęściej poruszanym zagadnieniem była zmiana funkcji istniejących ogrodów działkowych zaproponowana w projekcie Studium – poruszyła je ponad połowa ankietowanych (z czego zdecydowana większość dotyczyła ROD zlokalizowanych w okolicy ul. Inwalidów) – informują autorzy raportu. Warto dodać, że w planach MPU (znanych już od kilkunastu miesięcy) te tereny w dalekiej perspektywie miałyby zostać przeznaczone na zabudowę mieszkaniową.

Kolejnym najczęściej poruszanym tematem była infrastruktura transportowa – blisko 15% osób, które wzięły udział w konsultacjach, zgłosiło uwagi do tej części dokumentu. Większość z tych wniosków dotyczyło układu drogowego – m.in. poparcia dla postulowanego przez MPU uspokojeniu ruchu na ulicy Focha przy jednoczesnym wzmocnieniu ruchu pieszego i rowerowego w tym rejonie. Wiele wniosków dotyczyło rozważenia możliwości likwidacji północnego mostu Solidarności – autorzy tych propozycji popierali też dążenia do przyszłej odbudowy starego Kanału Bydgoskiego. Część uwag dotyczyła też rozbudowy sieci tramwajowej – najwięcej z nich podkreślało dalszy rozwój tego środka transportu w Fordonie. Tu trzeba dodać, że w projekcie MPU opowiadała się jedynie za budową krótkiej odnogi od istniejącej trasy w kierunku Targowiska Tatrzańskiego – wnioskujący opowiadali się za jej przedłużeniem w głąb osiedla aż do pętli autobusowej Tatrzańskie oraz realizacją odgałęzienia do Starego Fordonu.

W konsultacjach wyraźnie zaznaczono też konieczność przyspieszenia realizacji infrastruktury rowerowej i połączenia istniejących już odcinków. Sami urbaniści wspominali o tym w projekcie studium, podkreślając, że drogi dla rowerów „mimo znaczących postępów rozbudowy w ostatnich latach” są w odbiorze społecznym krytykowane za ich niespójność. Wnioski mieszkańców wskazują na konieczność budowy infrastruktury dla rowerzystów przy głównych ulicach, takich jak Fordońska, Focha, Andersa, w ciągu Dworzec Główny – Bartodzieje oraz przy bulwarach nad Brdą.

Sporo wnioskujących sprzeciwia się także budowie ulicy Nowomazowieckiej (pomysł jest krytykowany za konieczność wyburzeń kamienic w rejonie ulicy Gdańskiej), rozbudowie ulicy Toruńskiej na odcinku Rondo Toruńskie – Rondo Bernardyńskie czy budowie gigantycznego węzła trasy W-Z z ulicą Gdańską. Zamiast skrzyżowania z łącznicami, autorzy uwag ze strony społecznej proponuje skierowanie trasy tunelem pod ulica Gdańską oraz obniżenie klasy ulicy Gdańskiej ze zbiorczej na lokalną.

6% uczestników konsultacji wnioskowało o zmianę funkcji terenu zaproponowanej w projekcie studium, a 5% – o zmianę zaproponowanej wysokości zabudowy. Ta grupa wnioskujących domagała się przede wszystkim zwiększenia wysokości planowanych budynków w rejonie rond: Fordońskiego czy Jagiellonów oraz w innych obszarach centrum miasta. To pokłosie dyskusji o lokowaniu wysokiej zabudowy, trwającej od kilku lat – MPU uważa, że idealnym miejscem na realizację bydgoskiego „city” jest obszar dworca Bydgoszcz Wschód, natomiast społecznicy skupieni wokół Forum Polskich Wieżowców opowiadają się za lokowaniem biurowców i wysokościowców mieszkalnych w bliskiej odległości od centrum.

MPU podkreśla jednak, że z uwagi na dużą ilość postulatów oraz ich różnorodność nie była w stanie przedstawić w raporcie swoich rozstrzygnięć co do oczekiwań uczestników konsultacji – Wszystkie zgłoszone wnioski zostały wypisane w załączonej do raportu tabeli, a część z nich została umieszczona na mapie załączonej do raportu. Są one szczegółowo analizowane i zostaną rozpatrzone w dalszych pracach nad projektem Studium. Z przyjętymi rozwiązaniami będzie można zapoznać się na etapie wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu – informują urbaniści.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści